Edukativne radionice

U okviru projekta „ZaPazi vidru“ održane su edukativne radionice u šest opština. Edukativne radionice su održane u osnovnim školama koji gravitiraju područjima u kojima je vidra uočena.

U ovim radionicama je učestvovalo oko 160 učenika.

Radionice su održane u O.Š. ,,Mustafa Pećanin” – Rožaje, O.Š. „Jovan Tomašević“ – Virpazar, O.Š. „Vuk Karadžić“ – Berane, O.Š. „Radomir Rakočević“ i O.Š. „Milovan Rakočević“ – Mojkovac, O.Š. „Međuriječje“ – Kolašin i Obrazovnom Centru u Plužinama.

U svim školama formirani su Timovi vidri koji će učestvovati u ovom projektu, tako što će napraviti crtež, kolaž, literaturni sastav ili neku kreaciju koja je vezana za vidru i njeno stanište a koje će biti prezentovani na Svijetski Dan Vidre 30.Maja 2019 godine.

Radionice su održali edukatori iz NVU „Living Green“ i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Takođe, projekat i edukativne radionice su podržali IOSF –  International Otter Survival Fund i Oklahoma ZOO Botanical Garden.