Panda – simbol pobjede

Predstavljamo vam nas novi sajt
March 4, 2018
Obilježavanje Svijetskog Dana Vidre
May 31, 2018

Panda – simbol pobjede

Jedna od najpoznatijih životinja na svetu, džinovska panda (Ailuropoda melanoleuca), sinonim je za veoma ugrožene vrste. Usled globalnog zagrevanja i klimatskih promjena, došlo je do smanjenja bambusovih šuma, glavnog izvora hrane za ove prelijepe životinje. Preostale jedinke kritično male populacije su uzgajane u posebnim rezervatima, pod stalnim nadzorom stručnih lica. Svrstana je u kategoriju ugroženih (Endangered) vrsta Svjetske Unije za zaštitu prirode (IUCN). Nacionalni simbol Kine,  u međuvremenu je postala i simbol svih ugroženih vrsta, kad ju je za svoj logo uzela i Svjetska Organizacija za prirodu (WWF).

Nakon punih 50 godina, aktivnosti na zaštiti džinovske pande su urodile plodom. Populacija se postepeno povjećavala, te je Svjetska Unija za zaštitu prirode (IUCN) , na osnovu definisanih kriterijuma, ovoj vrsti koja trenutno broji oko 2000 jedinki, uklonila kategoriju ugrožene (Endangered) i dodelila joj nižu, kategoriju ranjive (Vulnerable) vrste. Ova radosna vijest pokazala je kako se mogu postići odlični rezultati u spašavanju ugroženih vrsta, kada se udruže nauka, država i lokalno stanovništvo, uz veliku podršku međunarodnih organizacija.

Tako je panda, simbol ugroženosti živog svijeta, postala novi simbol, simbol pobjede, koji nam pokazuje da za živi svijet na Zemlji još uvjek ima nade, dok god ima onih koji su spremni da saslušaju ovakvu priču.