O projektu

Uskoro

PROJEKAT “LOVĆENSKI ZVONČIĆ – OČUVANJE, RAZUMIJEVANJE I PROMOCIJA“

U NP Lovćen instalirana specifična inovativna protivpožarna oprema u cilju zaštite endemične biljne vrste lovćenski zvončić. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Nacionalnim parkom Lovćen i Vatrogasnom jedinicom Cetinje u aprilu ove godine, započeli smo realizaciju projekta čiji je donator CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund).
Lovćenski zvončić je usko endemična biljna vrsta koja se nalazi isključivo na južnim padinama Štirovnika. Uslijed ekstremnih ekoloških uslova, naročito ljeti, stanište lovćenskog zvončića je u visokorizičnom položaju kada je riječ o požarima, koji mogu biti izazvani kako prirodnim činiocima (visokim temperaturama i čestim atmosferskim pražnjenjima), tako i ljudskim faktorom. U želji da pomognemo u očuvanju, zaštiti i promociji ove endemične biljke i njenog staništa, projektom želimo preduzeti niz aktivnosti na otklanjanju rizika od pojave požara putem inovativne metode zaštite od požara, obuci nadzornika i lokalnog stanovništva o preventivnim i direktnim mjerama zaštite od požara, ali i uključiti javnost u zaštitu ove harizmatične biljke.
U cilju otklanjanje rizika od pojave požara na staništu lovćenskog zvončića, primjenili smo nov postupak i tehniku gašenja požara, tako što smo početkom jula mjeseca u saradnji sa NP Lovćen instalirali specifičnu protivpožarnu opremu. Inovativna metoda gašenja požara podrazumjeva procjenu i evidentiranje mikrolokaliteta koji su najrizičniji za izbijanje požara, te postavljanje tzv. vodenih biorazgradivih kesa (kapaciteta 10 litara) i rezervoara, tj. kanistera sa vodom iz kojih se pune. Biorazgadive vodene kese se rasprskavaju na temperaturi od 45-50 ̊C ispuštajući vodu te na taj način spriječavaju izbijanje požara. Obzirom da su vodene kese biorazgradive i kao takve podložne propadanju uslijed nepovoljnih vremenskih uslova ili dejstva životinja, nadzornici NP Lovćen će u narednom periodu kontrolom instalirane opreme tokom požarne sezone registrovati one koje su oštećene i izvršiti njihovu pravovremenu zamjenu. S tim u vezi ovih dana planirano je organizovanje edukativnih radionica i obuka za nadzornike NP Lovćen i lokalno stanovištvo o pravilnom rukovanju inovativnom protivpožarnom opremom i načinima pravovremenog reagovanja u slučaju izbijanja požara.
Važno je napomenuti i to da će biorazgradive vodene kese nakon požerne sezone biti uklonjene sa staništa zvočića, a da se njihovo postavljanje planira i u toku požarne sezone 2020.godine.
Završetak realizacije projekta planiran krajem juna 2020. godine
Živimo zeleno!