Svjetski Dan Vidre

Obilježavanje Svijetskog Dana Vidre
May 31, 2018
Edukativne radionice
December 21, 2018

Svjetski Dan Vidre

U NP Skadarsko jezero, 30. maja obilježen je,  po prvi put u Crnoj Gori, Svjetski Dan Vidre. U ovu svrhu, pripremljen je edukativno-zabavni materijal, koji se može naći na sledećim linkovima:

Vidra – liflet (prednja strana)

Vidra – liflet (zadnja strana)

Vidra – lavirint

Vidra – od tačke do tačke

Vidra – pronađi riječi

Takođe, sa reporterima dječije edukativne emisije „Pčelica“ obišli smo stanište vidre, tražili smo tragove vidre, a na kraju  smo zajedno postavili  foto-senzorsku kameru, koja predstavlja jednu od metoda za osmatranje i utvrđivanje prisustva vidre.

O vidri

Postoji 13 vrsta vidre na svijetu. Kod nas je zastupljena evroazijska vidra Lutra lutra.
Vidra je sisar, vitkog i okretnog tijela, dužine 57-70 cm, dok rep može dostići dužinu 35-40 cm. Krzno ne propušta vodu, što joj omogućava dobro održavanje temperature tijela. Uglavnom je smeđe boje, sa svjetlim predjelom oko vrata. Rep je snažan i pomoću njega pliva. Između prstiju se nalazi tanka kožica koja joj pomaže pri plivanju. Šape su jake, sadrže jastučiće i jake kandže koje su pogodne za kopanje i hvatanje plijena. Oči su smještene visoko na glavi, što omogućava gledanje kako pod vodom, tako i iznad nje. Prosječna težina mužjaka je oko 10 kg, dok je težina ženke oko 7 kg. Vidra je mesojed, i hrani se uglavnom ribama (80-95%). Osim ribe, hrani se žabama, puževima, školjkama,  manjim pticama, kao i manjim sisarima kao što su  zečevi, krtice, miševi i dr. Odličan je lovac, zahvaljujući gipkom tijelu, oštrim zubima i kandžama, oštrim čulima vida, njuha i sluha i brzom kretanju pod vodom.  Pomoću svojih vibrisa (čulne dlake na njušci), pronalazi ribu i u mutnoj vodi. Dnevno provede i do 4 sata u lovu, kako bi zadovoljila svoje dnevne potrebe za hranom, koje iznose oko 1-2 kg. Vidra u divljnini živi u prosjeku 3-4 godine, dok u zatočeništvu može da živi i do 15 godina. Mladunci dolaze na svijet tokom cijele godine, ali samo njih 50% preživi. Leglo obično sadrži oko četiri mladunca. Do prve godine života majka vodi brigu o mladuncima. Vidre su polno zrele u drugoj godini života. Ženka u prosjeku ima jedan okot u godini.

Vidra – Lutra lutra je zakonom zaštićena vrsta. Ima status NT (Near Threatened – blizu ugroženosti) i trend populacije se smanjuje u odnosu na IUCN Crvenu li

stu ugroženih vrsta.

Vidra je zaštićena i ugrožena vrsta u Evropi, a u Crnoj Gori je je zaštićena prema Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrta ( Sl.list RCG br. 76/06).

Prva istraživanja, u novijoj istoriji Crne Gore sprovedena su u NP Skadarsko jezero. Ova istraživanja započeli su stručni saradnici Hajdana Ilić Božović i Ninoslav Đurović  2011. godine Programskom aktivnosti „Kartiranje potencijalnih staništa Vidre – Lutra lutra“, a od 2016. monitoring vidre se vrši i u NP Biogradska gora.

Inicijator ove manifestacije je International Otter Survival Fund (IOSF), organizacija za zaštitu vidre, koja je počela sa obilježavanjem Svjetskog dana vidre 2014. godine, i danas se ovaj dan obilježava u preko 20 država i sa više od 40 događaja. (mapa). Cilj je da se ljudi širom svijeta upoznaju o značaju vidre i njenog staništa, kao i da se što više ljudi podstakne da učestvuje u zaštiti vidre i njenog staništa.

Obilježavanje ovog događaja je organizovao stručni saradnik Ninoslav Đurović uz pomoć NP Skadarsko jezero, Otter Survival Fund, IUCN Otter Specialist Group, NVU Living Green, Kulturnog centra “Beauty”.