Obilježavanje Svijetskog Dana Vidre

Panda – simbol pobjede
May 7, 2018
Svjetski Dan Vidre
October 6, 2018

Obilježavanje Svijetskog Dana Vidre

Pri put će se u Crnoj Gori obilježiti Dan Vidre. Inicijator ove manifestacije je International Otter Survival Fund (IOSF), organizacija za zaštitu vidre, koja je počela sa obilježavanjem Svijetskog dana vidre 2014. godine.

Ovaj dan će se obilježiti u preko 20 država u kojima živi vidra. U nekim državama živi više vrsta (postoji 13 vrsta vidri) , a kod nas je zastupljena Evroazijska vidra – Lutra lutra.

Mapa: Na mapi su prikazane države u kojima se obilježava Dan Vidre. – preuzeto sa IOSF