O projektu


Cilj ovog projekta je uključivanje što više ljudi u podizanju svijesti o prisustvu vidre i njenog značaja u Crnoj Gori.

Ovim projektom želimo postići :

  • Uključivanje šire populacije (školska populacija, lokalna zajednica, donosioci odluka na svim nivoima, društveno odgovorne institucije-organizacije, udruženja itd.)  na aktivnostima zaštite vidre i njenog staništa
  • Umanjiti konflikt, koji je evidentan prema vidri kod lokalne populacije i ribara
  • Promovisati vidru i značaj vidre u Crnoj Gori
  • Izrada baze podataka o distribuciji, dinamici populacije vidre i njenog staništa
  • Uspostavljanje konzervativnih mjera za vidru i njeno stanište
  • Napraviti osnovu za  Nacionalni Akcioni Plan za monitoring,  zaštitu i očuvanje populacije  vidre i njenog staništa u Crnoj Gori

Na stranici ZaPazi vidru postavljaće se fotografije i video zapisi samo one koje su propisane na strani ZaPazi vidru, tj na način kojim, bilo kakvom radnjom, vidra nije uznemirena ili ugrožena, a sa ciljem da bi se dobila fotografija ili video zapis.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.